Αρχείο Κατασκηνωτικών Ύμνων

  • Μπορείτε να εισάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο “Αναζήτηση” ή/και να εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα στον πίνακα που ακολουθεί.
  • Επιλέξτε το σύμβολο  “+” για την εμφάνιση του αντίστοιχου ύμνου.
  • Με την επιλογή “Clear filters” γίνεται επαναφορά των φίλτρων.
  • Τα αποτελέσματα χρωματίζονται διαφορετικά για κατασκήνωση αγοριών ή κοριτσιών.