Ενοριακή Τράπεζα Αίματος

Η δραστηριοποίηση της ενορίας μας για τακτικές Αιμοδοσίες ξεκίνησε από τους ίδιους τους ενορίτες, όταν αυτοί συχνά επισκέπτονταν το γραφείο του ναού και αναζητούσαν επειγόντως αίμα για τους στενούς τους συγγενείς και φίλους.

Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δημιουργία της Ενοριακής Τράπεζας Αίματος, η οποία προσπαθεί να καλύψει τις πολλές -δυστυχώς- ανάγκες σε αίμα της Ενορίας.

Ξεκινήσαμε με 3 Εθελοντικές Αιμοδοσίες το χρόνο, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες οδήγησαν και σε τέταρτη-καλοκαιρινή αιμοδοσία. Έχουν πλέον καθιερωθεί 4 αιμοδοσίες ετησίως με ημερομηνίες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

Για το 2015 οι Ημερομηνίες Αιμοδοσίας είναι οι ακόλουθες:

– Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.)

– Κυριακή 14 Ιουνίου (9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.)

– Τετάρτη 19 Αυγούστου (5:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ.)

– Κυριακή 4 Οκτωβρίου (9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.)

Όλες οι Εθελοντικές Αιμοδοσίες πραγματοποιούνται στην KATAKOMBH του Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ