Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Η Κατασκήνωση «Ευλογημένο Καταφύγιο – Άξιον Εστί» δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Kανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Κατασκήνωση εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των παιδιών που φιλοξενεί, αλλά και των γονέων/κηδεμόνων τους για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση ή όπου απαιτείται, έγκρισή τους. Η Κατασκήνωση δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί ή επιβληθεί από τον νόμο.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης και Χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων 

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση, είτε στο χώρο της Κατασκήνωσης στη Μακρυνίτσα Σιδηροκάστρου, είτε στο Χώρο του Εντευκτηρίου του Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου, μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας Κατασκηνωτικής Περιόδου και για έναν ακόμη χρόνο (έως το επόμενο καλοκαίρι). Οι γονείς μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η Κατασκήνωση σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα των παιδιών που φιλοξενεί ή/και των γονέων κηδεμόνων τους.

Για τις ανάγκες της προώθησης του έργου και του προγράμματος της Κατασκήνωσης, οι γονείς/κηδεμόνες ενυπόγραφα δηλώνουν, κατά την εγγραφή των παιδιών τους, ότι συναινούν στο να φωτογραφηθούν ή/και να βιντεοσκοπηθούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Κατασκήνωσης. Οι δε φωτογραφίες και τα σχετικά βίντεο θα αναρτώνται μόνο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ενορίας Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου Ευόσμου (www.katakomvi.gr), καθώς στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως (www.imnst.gr), στην οποία ανήκει διοικητικά η ενορία.

Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων

Η Κατασκήνωση φροντίσει για την ελεγχόμενη πρόσβαση, καθώς και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών δεδομένων των παιδιών που φιλοξενεί, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους, ώστε να προστατεύονται από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Δικαιώματα περί Προσωπικών Δεδομένων

Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που φιλοξενούνται στην Κατασκήνωση έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθούν:

I. Την πρόσβαση στα δεδομένα τους.

II. Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών τους που διατηρούμε.

III. Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών.

IV. Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών τους δεδομένων.

V. Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Η Κατασκήνωση διαχειρίζεται τα αιτήματα με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των αιτούντων προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία της ταυτότητας, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν γνωστοποιεί σε τρίτον τα προσωπικά στοιχεία, σε οποιαδήποτε δε περίπτωση, ενημερώνει αναφορικά με την εξέλιξη των αιτημάτων, το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή του αρχικού αιτήματος.

Απόσυρση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι γονείς/κηδεμόνες, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρουν τη συγκατάθεση που παραχωρούν στην Κατασκήνωση σχετικά με την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των δικών τους ή/και των παιδιών τους.

Ωστόσο, πρέπει να είναι κατανοητό ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή τους για το διάστημα πριν το αίτημα απόσυρσης.

Οι γονείς/κηδεμόνες σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλουν παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά τους, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – την Κατασκήνωση, είτε μέσω Αίτησης – Επιστολής στην έδρα του Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου, είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@katakomvi.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία τους και τον λόγο επικοινωνίας τους με την Κατασκήνωση.